รายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 53.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ ลงทะเบียน พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 1, showing item 4     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 4    meaning Starting: THB 18000   Approx: € 339  Download Blank POST-BID
1893-1905 French magazines "Le Petit Journal" issued 10 June 1893, 19 September 1897, 26 September 1897, 7 May 1899 and 26 February 1905. All with pictures of King Chulalongkorn (King Rama V) in color. Total 5 Pieces.(5)
2436-2448 หนังสือพิมพ์ของฝรั่งเศส "Le petit Journal" ฉบับลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2436, 19 กันยายน พ.ศ. 2440, 26 กันยายน พ.ศ. 2440, 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2442 และ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2448 ทุกฉบับ มีพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 เป็นภาพสีทั้งหมด สวยงามมาก จำนวน 5 ฉบับ ไม่ซ้ำกัน (5)

Auction Result for LOT NO:4: Sold at THB 18000

เงื่อนไขการประมูล แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ ลงทะเบียน พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 4    Previous Item | Next Item        We accept without charges only on the day of auction 27th July 2008; otherwise 1.5% surcharge.
        Purchaser's premium of 7.49% will be added to the Hammer's price