รายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 53.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ ลงทะเบียน พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Found 1473 items, showing 11 to 20.    Previous 10 Matches   Next 10 Matches

more details

LOT NO: 11    meaning Starting: THB 10000   Approx: € 188  Download Blank POST-BID
Early 2000's National Flag "White Elephant" on red background housed neatly in wooden glass frame, measure to the inner frame size 55x70cm, several ageing holes around the elephant's head, top right corner with imprint number "2052A", overal in excellent condition, rare item in this condition. (1)
ธงชาติ "ช้างเผือก" บนพื้นสีแดงบรรจุอยู่ในกรอบกระจกสวยงาม วัดจากด้านในกรอบ ขนาด 55x70ซม. มีรูและรอยตามบริเวณหัวช้าง ส่วนตัวช้างและธงโดยรวมนับว่ายังสมบูรณ์มากๆ มุมบนขาวพิมพ์หมายเลข "2052A" หายากมากในสภาพนี้ (1)

Auction Result for LOT NO:11: Sold at THB 16000

more details

LOT NO: 12    meaning Starting: THB 3500   Approx: € 66  Download Blank POST-BID
French Newspaper - L'Illustration 13 B&W pages dated between 1910's, stories and pictures about early airplanes & maps, good condition (13)
หนังสือพิมพ์ฝรั่งเศส L'Illustration ขาวดำ จำนวน 13แผ่น ประมาณ ค.ศ. 1910's ทั้งหมดเป็นภาพและบนความเกี่ยวกับเรือบินรุ่นแรกๆและแผนที่ สภาพดี (13)

Auction Result for LOT NO:12: unsold

more details

LOT NO: 13    meaning Starting: THB 3000   Approx: € 56  Download Blank POST-BID
French Newspaper - L'Illustration 13 B&W pages dated between 1910's, stories and pictures about early Indo China, good condition (9)
หนังสือพิมพ์ฝรั่งเศส L'Illustration ขาวดำ จำนวน 9แผ่น ประมาณ ค.ศ. 1910's ทั้งหมดเป็นภาพและบนความเกี่ยววัฒนธรรมในอินโดจีน สภาพดี (9)

Auction Result for LOT NO:13: unsold

more details

LOT NO: 14    meaning Starting: THB 3500   Approx: € 66  Download Blank POST-BID
French Newspaper - L'Illustration 14 B&W pages dated between 1910's, stories and pictures about early airplanes, baloons & maps, good condition (14)
หนังสือพิมพ์ฝรั่งเศส L'Illustration ขาวดำ จำนวน 13แผ่น ประมาณ ค.ศ. 1910's ทั้งหมดเป็นภาพและบนความเกี่ยวกับเรือบินรุ่นแรกๆและแผนที่ สภาพดี (14)

Auction Result for LOT NO:14: unsold

more details

LOT NO: 15    meaning Starting: THB 8000   Approx: € 150  Download Blank POST-BID
Group of 4 picutre postcards used to London; 1st & 2nd from south of England with slogan British Empire Exhibition 1924 both dated Nov 9th & 14th Nov 1922 signed by Sanghwan (The Princess Mother); 3rd send from Ceylon dated 6th Nov. 1923 to France and redirected to England & 4th send from Egypt dated 24th Oct.1923 (stamp damaged), both 3rd & 4th signed by "Mahidol"(the Prince Father); all 4 postcards send to the same person in London, nice interesting group, F-VF(4)
กลุ่ม ป.บ.ต่างประเทศ จำนวน 4แผ่นส่งไปลอนดอน แผ่นที่1& แผ่นที่ 2 จากทางตอนใต้ของอังกฤษ ลงวันที่ 9 พ.ย. & 14 พ.ย. 1922 ทั้งสองแผ่นมีลายเซ็นชื่อ "สังวาลย์"(สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) แผ่นที่ 3 ส่งจากศรีลอนลงวันที่ 6 พ.ย. 1923 ไปฝรั่งเศสและส่งต่อไปอังกฤษ & แผ่นที่ 4 ส่งจากประเทศอียิปต์ ลงวันที่ 24 ต.ค.1923 (แสตมป์ชำรุด) แผ่นที่ 3 & 4 ทั้งคู่มีลายเซ็น"มหิดล"(พระบรมราชชนก) ทั้งสี่แผ่นส่งถึงนครลอนดอนประเทศอังกฤษ สภาพสวยถึงสวยมาก F-VF(4)

Auction Result for LOT NO:15: Sold at THB 35000

more details

LOT NO: 16    meaning Starting: THB 15000   Approx: € 283  Download Blank POST-BID
Group of 5 Foreign ministry official correspondences during 1918-9, 4 from Siamese consulate in Singapore & one from Siamese consulate in London; all addressed to Foreign Ministry in Bangkok, each correspondence contained one document in English, one translation in Siamese(21x34cm) & cover opened 3 sides struck onto the reverse of English document with postage stamps and arrival Bangkok pmks. some ageing faults as usual but the contents are in full excellent conditions. (5)
กลุ่มเอกสารทางจดหมายไทยในต่างประเทศ จำนวน 5 ชุดระหว่าง พ.ศ.2461-2 มี 4 ชุดจากกงศุลสิงค์โปร์ และอีกชุดจากกงศุลลอนดอน ทั้งหมดส่งถึงกระทรวงการต่างประเทศในกรุงทพฯ แต่ละชุดประกอบด้วย เอกสารเดิมภาษาอังกฤษ และเอกสารแปลเป็นภาษาไทย ขนาด 21x34ซม. และซองจดหมายติดแสตมป์เปิด 3 ด้านปะติดกับด้านหลังของเอกสารฉบับภาษาอังกฤษ พร้อมตราประทับไปรษณีย์ขาเข้า กรุงเทพฯ เอกสารเก่าและมีตำหนิบางส่วน แต่ข้อความด้านในยังอู่ครบถ้วนสมบูรณ์มาก (5)

Auction Result for LOT NO:16: Sold at THB 18000

more details

LOT NO: 17    meaning Starting: THB 10000   Approx: € 188  Download Blank POST-BID
Group of 6 Foreign ministry official correspondences during 1909, contents are interesting about conflicts between Siam-England on Kelantan Issue, each documents sizes 21x33cm. some ageing faults as usual but the contents are in full excellent conditions. (6)
กลุ่มเอกสารทางจดหมายกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 6 ชุด พ.ศ.2452 กล่าวถึงเหตุการณ์ระหว่างความขัดแย้งระหว่าง สยามและอังกฤษ แต่ละชุดประกอบด้วย เอกสารภาษาไทย ขนาด 20x33ซม. เอกสารเก่าและมีตำหนิบางส่วน แต่ข้อความด้านในยังอู่ครบถ้วนสมบูรณ์มาก (6)

Auction Result for LOT NO:17: Sold at THB 18000

more details

LOT NO: 18    meaning Starting: THB 5000   Approx: € 94  Download Blank POST-BID
Group of 6 Foreign ministry official correspondences during 1909-19, contents are mostly about accounting, each documents sizes 21x33cm. some ageing faults as usual but the contents are in full excellent conditions. (6)
กลุ่มเอกสารทางจดหมายกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 6 ชุด พ.ศ.2452-62 ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการบัญชี ขนาด 20x33ซม. เอกสารเก่าและมีตำหนิบางส่วน แต่ข้อความด้านในยังอู่ครบถ้วนสมบูรณ์มาก (6)

Auction Result for LOT NO:18: Sold at THB 5000

more details

LOT NO: 19    meaning meaning Starting: THB 2000   Approx: € 37  Download Blank POST-BID
Lot of 16 different official lotteries 1937-44, nice interesting items, F-VF(16)
กลุ่มสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 14บับต่างกันระหว่าง 2480-7 ยังคงสภาพสวย น่าสนใจ (16)

Auction Result for LOT NO:19: Sold at THB 4200

more details

LOT NO: 20    meaning Starting: THB 2000   Approx: € 37  Download Blank POST-BID
Lottery tickets "Lunar Animal - Rat" 1 Baht dated Aug 1934, this ticket is from Rat lunar animal(the Rat is under the number) #175208, scarce item, very fine condition. (1)
ล๊อกเตอรี่ "12 ราศี - ปีชวด" ออก สิงหาคม พ.ศ.2477 สัญญาลักษณ์ปีชวดอยู่ใต้ตัวเลข "น 175208" หายากมาก สภาพดีมาก (1)

Auction Result for LOT NO:20: Sold at THB 2000
Found 1473 items, showing 11 to 20.    Previous 10 Matches   Next 10 Matches        We accept without charges only on the day of auction 27th July 2008; otherwise 1.5% surcharge.
        Purchaser's premium of 7.49% will be added to the Hammer's price