รายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 53.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ ลงทะเบียน พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 1, showing item 6     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 6    meaning Starting: THB 2500   Approx: € 47  Download Blank POST-BID
1936-54 Thai Lottery 15 different pcs., Government, Provincial & Charity, mixed conditions with several damaged, make inspection. (15)
2479-97 ลอตเตอรี่ไทยสมัยต่างๆ สลากบำรุงทองที่ สลากสังคมสงเคาระห์ สลากการกุศลจำนวน 15ฉบับต่างรูปแบบ สภาพปะปนมีชำรุดหลายฉบับ กรุณาตรวจสอบ (15)

Auction Result for LOT NO:6: Sold at THB 2700

เงื่อนไขการประมูล แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ ลงทะเบียน พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 6    Previous Item | Next Item        We accept without charges only on the day of auction 27th July 2008; otherwise 1.5% surcharge.
        Purchaser's premium of 7.49% will be added to the Hammer's price