รายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 53.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ ลงทะเบียน พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Found 1473 items, showing 1 to 10.    Next 10 Matches

more details

LOT NO: 1    meaning Starting: THB 20000   Approx: € 377  Download Blank POST-BID
"Le Tour Du Monde" by E.Charton in 3 large volumes 1863(over 800 pages), 1893(over 400 pages) & 1897(over 600 pages), hundreads of pages text photos stories about Siam, Indochina, Malaysia, China & India, interesting. Good condition.(3)
"Le Tour Du Monde" by E.Charton in 3 large volumes 1863(over 800 pages), 1893(over 400 pages) & 1897(over 600 pages), hundreads of pages text photos stories about Siam, Indochina, Malaysia, China & India, interesting. Good condition.(3)

Auction Result for LOT NO:1: Sold at THB 20000

more details

LOT NO: 2    meaning Starting: THB 16000   Approx: € 301  Download Blank POST-BID
"Le Tour Du Monde" by E.Charton in 3 large volumes 1870, 1872 & 1873, each size 23x30cm & containing over 400 pages each volume, hundreads of pages text photos stories about Siam, Indochina, Malaysia, China & India, interesting. Good condition.(3)
"Le Tour Du Monde" by E.Charton in 3 large volumes 1870, 1872 & 1873, each size 23x30cm & containing over 400 pages each volume, hundreads of pages text photos stories about Siam, Indochina, Malaysia, China & India, interesting. Good condition.(3)

Auction Result for LOT NO:2: unsold

more details

LOT NO: 3    meaning Starting: THB 15000   Approx: € 283  Download Blank POST-BID
"Royal Siamese Government Bond" 100 Pounds Bond Sterling loan dated 1922 at 7% interest by HSBC in London, size 34x52cm, green background, reverse with interest coupons, some faults, scarce item.(1)
"พันธบัตรรัฐบาลไทย" ชนิดราคา 100ปอนด์ ลงวันที่ ค.ศ.1922 ดอกเบี้ย 7% โดยธนาคาร HSBC ในลอนดอน ขนาดใหญ่ 34x52 พื้นสีเขียว ด้านหลังเป็นคูปองดอกเบี้ย มีรอยชำรุดเล็กน้อยตามขอบ เป็นชิ้นที่หายาก (1)

Auction Result for LOT NO:3: unsold

more details

LOT NO: 4    meaning Starting: THB 18000   Approx: € 339  Download Blank POST-BID
1893-1905 French magazines "Le Petit Journal" issued 10 June 1893, 19 September 1897, 26 September 1897, 7 May 1899 and 26 February 1905. All with pictures of King Chulalongkorn (King Rama V) in color. Total 5 Pieces.(5)
2436-2448 หนังสือพิมพ์ของฝรั่งเศส "Le petit Journal" ฉบับลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2436, 19 กันยายน พ.ศ. 2440, 26 กันยายน พ.ศ. 2440, 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2442 และ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2448 ทุกฉบับ มีพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 เป็นภาพสีทั้งหมด สวยงามมาก จำนวน 5 ฉบับ ไม่ซ้ำกัน (5)

Auction Result for LOT NO:4: Sold at THB 18000

more details

LOT NO: 5    meaning Starting: THB 8500   Approx: € 160  Download Blank POST-BID
1909 Post Cards and Trade Card, some with pictures of King Chulalongkorn (King Rama V) and Stamps. 4 different pcs.(4)
2452 โปสการ์ดและบัตร ยังไม่ได้ถูกใช้ บางใบมีพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 และรูปแสตมป์เป็นสีสวยงามมาก จำนวน 4 ใบ (4)

Auction Result for LOT NO:5: Sold at THB 8500

more details

LOT NO: 6    meaning Starting: THB 2500   Approx: € 47  Download Blank POST-BID
1936-54 Thai Lottery 15 different pcs., Government, Provincial & Charity, mixed conditions with several damaged, make inspection. (15)
2479-97 ลอตเตอรี่ไทยสมัยต่างๆ สลากบำรุงทองที่ สลากสังคมสงเคาระห์ สลากการกุศลจำนวน 15ฉบับต่างรูปแบบ สภาพปะปนมีชำรุดหลายฉบับ กรุณาตรวจสอบ (15)

Auction Result for LOT NO:6: Sold at THB 2700

more details

LOT NO: 7    meaning Starting: THB 3000   Approx: € 56  Download Blank POST-BID
Cigarette cards 6 pcs. made of silk including Thai National Trirong Flag, Garuda Flag & Garuda Emblem, 2 samples of each size 7x7.5cm., VF(6)
รูปยาซิกาเรตการ์ด ทำด้วยผ้าไหม จำนวน 6 ชิ้น มีรูปธงไตรรงค์ ธงครุฑ และรูปครุฑ อย่างละ 2ชิ้น ขนาด 7x7.5ซม. สวยมาก (6)

Auction Result for LOT NO:7: Sold at THB 3000

more details

LOT NO: 8    meaning Starting: THB 8000   Approx: € 150  Download Blank POST-BID
Cigarette cards set "Red Indian" comprising of 50 cards with various colourful chiefs in full uniforms, poppular & scarce sets, F-VF(50)
รูปยาซิกาเร็ท "ชุดหัวหน้าเผ่าอินเดียแดง" ชุดมี 50 ใบ ประกอบภาพหัวหน้าเผ่าต่างๆ สีสันสวยมาก ชุดที่นิยทมาก สภาพดีถึงดีมาก F-VF(50)

Auction Result for LOT NO:8: unsold

more details

LOT NO: 9    meaning Starting: THB 10000   Approx: € 188  Download Blank POST-BID
Circa 1887-1910 Tramway original ticket by "Bangkok Tramway Co. Ltd." on dark brown paper printed in bi-lingual (Siamese-English) in black valued at 3 Atts, ticket size 40x45mm, number "8888" & large "8" at center in red, reverse advertisement in Siamese; the first tramway was opened during Rama V's reign in 1887 using horse drawn system; the ticket is still in amazing perfect condition, a scarce historic item.(1)
ตั๋วรถรางสมัยรัชกาลที่ 5 ชนิดราคา 3อัฐ โดยบริษัทฯรถรางกรุงเทพฯ กระดาษน้ำตาลพิมพ์สีดำสองภาษา ไทย-อังกฤษ ขนาดตั๋ว 40x45มม หมายเลข "8888" & เลข "8" สีแดงตรงกลาง ด้านหลังโฆษณาเป็นภาษาไทย (รถรางสายแรกเปิดใช้ในสมัย ร.5 พ.ศ.2430 โดยใช้ม้าลากตัวรถ) ตั๋วแผ่นนี้ยังอยู่ในสภาพเหมือนใหม่ที่สมบูรณ์มากๆ เป็นชิ้นสะสมประวัติศาสตร์ที่หายากชิ้นหนึ่งของไทย (1)

Auction Result for LOT NO:9: unsold

more details

LOT NO: 10    meaning Starting: THB 2500   Approx: € 47  Download Blank POST-BID
Collection of 10 different sets of cigarette cards each set comprising of 50 cards including set of Thai Alphabets, National flags & Arms(including Thailand), Military Uniforms of British Empire, Modern Naval Crafts, Locomotives, warfares, Railway Engines, Engineering Wonders, Natural History, Animals of countryside, total 10 sets each nicely kept in large pane plastic holders, only set of Thai Alphabets is by British American Tobacco and other 9 sets are by John Players & Son. very attractive & colourful history, F-VF(500)
คอลเลคชั่นรูปยาซิกาเร็ทจำนวน 10ชุดต่างกัน แต่ละชุดมี 50 ใบ มีชุด "อักษรไทย" ชุด "ธงประจำชาติและตราประจำตระกูล" ชุด "เครื่องแบบทหาร" ชุด"เรือรบ" ชุด "รถไฟ" ชุด "อุปกรณ์ทำสงคราท" ชุด "อุปกรณ์รถไฟ" ชุด "เครื่องจักร" ชุด "ธรรมชาติ" ชุด"สัตว์ในชนบท" รวม 10ชุด แต่ละชุดเก็บในแผ่นพลาติกอย่างดี สีสันสวยมาก และเป็นประวัติเก่าแก่ที่น่าศึกษาเป็นอย่างยิ่ง สภาพดีถึงดีมาก F-VF(500)

Auction Result for LOT NO:10: Sold at THB 8200
Found 1473 items, showing 1 to 10.    Next 10 Matches        We accept without charges only on the day of auction 27th July 2008; otherwise 1.5% surcharge.
        Purchaser's premium of 7.49% will be added to the Hammer's price